PERSONVERNPOLITIKK OG COOKIES

Personvernpolitikk

1. Informasjon til brukeren: 

Dette nettstedet er tilpasset kravene i Organic Law 15/1999, 13. desember, om beskyttelse av personopplysninger (LOPD). Det følger også europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 lov om beskyttelse av fysiske personer (RGPD), samt lov 34/2002 av 11. juli omhandlende samfunnstjenester innenfor informasjon og elektronisk handel (LSSICE eller LSSI). Nettstedet har implementert alle nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å garantere og beskytte konfidensialiteten, integriteten og tilgjengeligheten til de oppgitte dataene. 

2. Ansvar for behandling av dine personopplysninger: 

Personopplysningene du gir oss via web skjemaene, blir behandlet konfidensielt og sikkert.. Eier av dette nettstedet , Olga Rubio (NIF 52, 151, 885) er ansvarlig for behandling av personopplysninger. Ved spørsmål om personopplysninger, kan du ta kontakt via e-post: hola@olgabarcelona.com eller på telefon +34653 69 99 73. 

3. Behandling og bruk av personopplysninger: 

Personopplysningene du gir oss, brukes i forbindelse med informasjon til deg, for å formidle avtalte tjenester og forå utføre nødvendige administrative og kommersielle prosedyrer. Dette nettstedet sender ikke ut kommersielle e-poster som ikke har blitt forespurt eller autorisert av brukeren på forhånd. 

Dersom man unnlater å oppgi de forespurte dataene, eller dersom man ikke godtar vår policy for databeskyttelse, vil det ikke være mulig å motta informasjon om tjenestene som tilbys. 

4. Konfidensialitet og overføring til tredjepart: 

Dataene du gir oss vil bli behandlet konfidensielt. Vi tar de tekniske og organisatoriske forholdsreglene som er nødvendige for å garantere sikkerheten i behandlingen av data og for å forhindre endring, tap, tyveri, eller uautorisert tilgang. Behandlingen og registreringen i filer, programmer og systemer overholder kravene og vilkårene som er fastsatt i gjeldende regelverk. Under ingen omstendigheter vil www.olgabarcelona.com selge, tildele eller leie ut personopplysningene dine til tredjeparter, unntatt ved juridisk forpliktelse. 

5. Samtykke: 

Det juridiske grunnlaget for behandlingen av dataene er ditt samtykke. Med bekreftelsen på sending av data via webskjemaene, samtykker du i www.olgabarcelona’s behandling av disse for de formålene som er angitt ovenfor. Når det gjelder mindreårige under tretten år, kreves foresattes samtykke for behandling av deres personlige data. 

6. Bevaringstid: 

Personopplysningene du gir oss vil bli oppbevart så lenge det kommersielle forholdet opprettholdes eller til du ber om sletting. Vi vil beholde dem behørig lagret og beskyttet, i samsvar med det til enhver tid gjeldende regelverk. 

7. Dine rettigheter: 

www.olgabarcelona.com garanterer for implementering av adekvate tekniske og organisatoriske retningslinjer i samsvar med sikkerhetstiltakene som er etablert av RGPD. I henhold til dette regelverket har du rett til å be om tilgang, retting, og sletting av dataene dine, samt begrense eller motsette deg behandlingen av personopplysninger. Du kan gjøre det ved å sende en e-post til hola@olgabarcelona.com. Du har rett til å når som helst trekke tilbake gitt samtykke. 

Tilbakekalling av samtykke vil ikke påvirke lovligheten av behandlingen som ble utført før tilbaketrekningen av samtykke. Du har også rett til å inngi krav hvis du mener at rettighetene dine i forhold til beskyttelsen av dataene dine kan ha blitt brutt. 

8. Sannheten til dataene: 

Som bruker garanterer du at opplysningene er riktige, og du godtar å kommunisere eventuelle endringer som oppstår i dem. Vi er ikke på noen måte ansvarlige for lovligheten, sannheten og nøyaktigheten til dataene du gir oss. 

Dersom direkte eller indirekte skade kan bli forårsaket av en tredjepart eller av den personen som er ansvarlig for dette nettstedet, fordi brukeren gir falske, ufullstendige eller unøyaktige data, vil den eneste ansvarlige være brukeren selv. 

9. Sikkerhet og konfidensialitet: 

Vi har implementert de nødvendige tekniske og organisatoriske tiltakene, i samsvar med gjeldende regelverk, for å garantere sikkerheten og konfidensialiteten til dine personlige opplysninger, og for å unngå endring, tap, behandling eller uautorisert tilgang. Imidlertid må brukeren være klar over at Internett-sikkerhetstiltak ikke er uangripelig.

10. Endringer i personvernreglene: 

Olgabarcelona.com a forbeholder seg retten til å endre denne personvernpolitikken for å tilpasse den til ny lovgivning eller rettsvitenskap. 

Cookies

Vi bruker cookies. En kake (cookie) er en liten tekstfil som websiden du besøker vil at du sparer på din maskin. Kaker benyttes på mange websider for å gi en besøker tilgang til olika funksjoner. Informasjonen i kaken er mulig å bruke for å følge en brukers surfing.
Det finnes to typer cookies. Den ene typen sparer en fil under lengre tid på din maskin. Den brukes for eksempel til funksjoner som forteller hva som er nytt siden brukeren senest besøkte den aktuelle nettsiden. Den andre typen cookies kalles sessionscookies. Mens du er inne og surfer på en side lagres denne cookien midlertidig i din maskins minne, for eksempel for å holde styr på hvilket språk du har valgt. Sessionscookies lagres ikke over lengere tid på maskinen din, den slettes når du stenger nettleseren.


Olga Barcelona webside bruker cookies for å holde styr på hvilken butikk brukeren velger. Vi bruker også cookies for å spare statistikk. Det går å bruke vår webside uten cookies, men da kommer ikke butikkinformasjonen til og spares mellom hver side. Dersom du vil skru av for cookies, gjør du dette i innstilningene for din nettleser.

  • Nødvendige cookies – Dette brukes for å kunne tilby våre grunnleggende tjenester som å handle gjennom nettstedet.
  • Analyse-cookies – Disse tillater oss å teste forskjellig design på vårt nettsted og se hva du som besøkende foretrekker.
  • Markedsførings-cookies – Disse er ikke plassert av oss, men av våre partnere. De lar deg dele og like innhold på siden, samt at det brukes for relevant markedsføring mot deg.

Mer informasjon om Cookies på https://www.cookiesandyou.com/